Dashboard

Selecteer een link aan linkerkant om Resources te bekijken

Falende Resources

Type Naam Status Gezondheid
Web Map Tile Service (WMTS) GeoServer Web Map Tile Service
39.12%
OGC API Features (WFS3) FMI Finland SOFP - OGC WFS3
0%
OGC API Features (WFS3) Kadaster PDOK - BGT Test - OGC WFS3
0%
Web Map Tile Service (WMTS) GeoServer Web Map Tile Service
73.96%
OGC API Features (WFS3) ldproxy NRW - Kataster - OGC WFS3
0%