Tablero de control

Recurso JSON CSV

(foo, site:.org, title:foo, type:wms, url:example.org)
3 resultados
Tipo Nombre Estado Fiabilidad
Web Map Tile Service (WMTS) extern_breda_basiskaart
99.48%
Web Map Tile Service (WMTS) basemap.at
100%
Web Map Tile Service (WMTS) GeoServer Web Map Tile Service
97.4%